VälkommenOm migHandledningMarte meo utbildningAndra utbildningarTerapiKontakt

Andra utbildningar

Familjebehandling

I samverkan med andra utbildare har jag gett utbildningar i familjebehandling för vuxen och barnpsykiatrin i södra Sverige. Dessa har varit både i form av kortare utbildningar och större utbildningssatsningar som har löpt över längre tid.

Jag har föreläst på Psykolog och Psykoterapeututbildningarna vid Lunds Universitet samt arbetat som handledare på Psykoterapeututbildningen steg 2 med Familjeinriktning.

Andra utbildningar

På förfrågan har jag sammanställt olika föreläsningar och utbildningar. Exempel på detta är Krisstödsutbildning för företagsledningar och Samtals och samverkansutbildning för arbetsmarknadsverket, försäkringskassan och kommunen.