VälkommenOm migHandledningMarte meo utbildningAndra utbildningarTerapiKontakt

Min bakgrund

Jag är leg. psykolog/psykoterapeut. Jag har arbetat som psykolog sedan 1989, under senare tid som egen företagare.
Tidigare har jag arbetat inom flera skilda verksamheter. Exempel på dessa är barnpsykiatri, socialtjänst, skola/förskola, företagshälsovård, Arbetsmarknadsverket och med arbetsledare

När man arbetar med utveckling och kunskap krävs det en hel del påfyllnad för att hålla skärpan själv. Det innebär att jag har spenderat mycket tid i olika lärandesammanhang. Exempel på detta är:

 • Leg Psykoterapeut
 • Handledare UHÄ med familjeinrikting. Handledning av personer med denna utbildning krävs för inträde till Psykoterapeututbildningen i Lund.
 • Systemisk två årig utbildning för arbete med individer, par, familjer och grupper.
 • Marte meo terapeut
 • Marte meo handledare
 • Marte meo licenced supervisor/examinator. Detta är egentligen ingen utbildning utan en utnämning av Maria Aarts som har grundat metoden.
 • BOF utbildning. (Barn orienterad familjeterapi)
 • Barnneuropsykologi-psykiatri.
 • Circle of Security, COS-P och Core Sensitivities.
 • Expressiv Arts.
 • Dessutom en mängd kortare utbildnings/föreläsningsdagar med teman som BBIC, Narrativ terapi, Attachment and Trauma, osv.