VälkommenOm migHandledningMarte meo utbildningAndra utbildningarTerapiKontakt

Handledning

Jag handleder personer och arbetsgrupper från olika områden. Deras gemensamma nämnare är att de alla arbetar med människor på något sätt. All handledning utgår ifrån människorna i gruppen och vilka behov de har. Min utgångspunkt är salutogen och att vi med avstamp i utmaningar och problem ska utforska möjligheter. Beroende på vad som kan bli meningsfullt, begripligt och hanterbart för deltagarna kan vi använda oss av olika vägar för att utforska detta. Vi kan arbeta med reflekterande positioner, rollspel, processarbete eller med hjälp av videofilmer. Fokus är alltid att det vi arbetar med ska vara till gagn och vara användbart för de personer som deltagarna i handledningsgrupperna har kontakt med.

Exempel på uppdragsgivare är familjebehandlare, socialsekreterare, arbetsledare, psykiatripersonal, lärare, specialpedagoger, kuratorer, skolsköterskor, hospispersonal, omsorgspersonal, habiliteringspersonal, psykologer och psykoterapeuter.