VälkommenOm migHandledningMarte meo utbildningAndra utbildningarTerapiKontakt

Terapi

Under hela min yrkesverksamma tid har jag haft terapier med vuxna, ungdomar och barn. De senaste åren har jag främst valt att arbeta med parterapi och familjeterapi. I terapin utforskar vi tillsammans hur svårigheter ser ut och hur de påverkar, men också vilka möjligheter som kan finnas och hur man kan se på saker på andra sätt än tidigare. Det relationella perspektivet är viktigt. Vi är alla formade av de relationer vi har haft till för oss viktiga personer i livet. Att bättre förstå hur vi påverkas och påverkar andra kan vara ett mål med terapin.